Grupy wsparcia dla Rodziców

EDYCJA 1 październik-grudzień 2022

Nabór otwarty do dwóch grup wsparciowo-warsztatowych dla
rodziców dzieci w wieku 6-10 lat (grupa 1.)
– rodziców nastolatków (grupa 2.)

Grupa dedykowana rodzicom, których dzieci przejawiających trudności emocjonalno-społeczne tj.:

problem z wyrażanie trudnych emocji

trudności z radzeniem sobie ze stresem, złością, strachem…

wycofanie społeczne, duża nieśmiałość

trudności z asertywnością i zadbaniem o swoje potrzeby w grupie rówieśników

trudności w nawiązywaniu relacji w grupie, akceptacją w grupie

przekraczanie granic, nieprzestrzeganie zasad

Grupa wsparciowo-warsztatowa daje dużą przestrzeń na dzielenie się doświadczeniami z rodzicami, którzy mierzą się z podobnymi problemami. Prowadzący wspiera proces o psychoedukację oraz ćwiczenia pozwalające zwiększyć wgląd w swoje postawy rodzicielskie. Taka praca podczas całego semestru pozwala na zdjęcie z siebie zbyt dużej odpowiedzialności bądź też poczucie odpowiedzialności za sprawy, na które mam wpływ. Pozwala zobaczyć siebie w innej roli, poznać doświadczenia innych rodziców oraz zdobyć wiedzę w zakresie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka.

Charakter grupy

Grupę otwieramy, gdy minimum 6. rodziców zadeklaruje uczestnictwo.
Maksymalna ilość uczestników to 10.

Aby zachować warunki wsparciowo-warsztatowe,
Rodzic zobowiązuje się aktywnie uczestniczyć w 90% spotkań.

Sala warsztatowa jest ciepła, komfortowa, przyjazna.

Terminy spotkań

Rodzice nastolatków: Poniedziałki, g. 17:45-19:15
Rodzice dzieci 6-10 lat: Czwartki, g. 17.20-18:50

Zasady płatności
Koszt 90-minutowego spotkania wynosi 120 zł brutto

Jak zapisać się na grupę?
W celu zapisania się na grupę prosimy o e-mail na adres kontakt@tandemwarsztaty.pl

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny +48 667 770 400

Grupę CZWARTKOWĄ prowadzi

Kamila Balcerzak

Socjoterapeutka i terapeuta pedagogiczny. W trakcie nauki w akredytowanej szkole psychoterapii systemowej. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zaburzonym rozwojem emocjonalno-społecznym oraz z trudnościami w uczeniu się. Prowadzi zajęcia terapeutyczne skoncentrowane na eliminowaniu trudności w funkcjonowaniu społecznym i edukacyjnym. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych. Pracuje z rodzicami nad ich kompetencjami wychowawczymi i pomaga w procesach diagnozy dziecka.

Grupę PONIEDZIAŁKOWĄ prowadzi

Klaudia Rewak

Pedagog i terapeuta. Na co dzień pracuje na oddziale terapeutycznym dzieci i młodzieży w szpitalu psychiatrycznym w Lubiążu. Ma doświadczenie w pracy z młodzieżą z zaburzonym rozwojem emocjonalno-społecznym i psychicznym. Pracuje z młodzieżą uzależnioną behawioralnie i od substancji psychoaktywnych. Również zna rzeczywistość szkoły masowej z perspektywy pracownika – terapeuty. Specjalizuje się we wspieraniu młodzieży i rodzin z orzeczeniem autyzmu, nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń lękowych i innych.