Grupa TUS dla 5-6 klasistów

Edycja 1 październik- grudzień 2022

Trening Umiejętności Społecznych jest dla Ciebie, jeśli:

 • masz trudności w radzeniu sobie z niektórymi emocjami i chcesz nad nimi pracować,
 • przeżywasz stres i chcesz poznać techniki radzenia sobie,
 • czujesz się samotny/a wśród rówieśników,
 • masz trudności w relacjach społecznych,
 • zmagasz się z innymi problemami i szukasz wsparcia w grupie.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) daje możliwość uczenia się nowych umiejętności i doskonalenia tych, które już masz. Praca nad wzmocnieniem kompetencji interpersonalnych i intrapersonalnych może poprawić Twój komfort życia i dać Ci siłę do przezwyciężenia problemów lub dobrym radzeniu sobie z nimi. TUS adresowany jest do osób przejawiających różne trudności. Ma na celu wzmacnianie i wspieranie uczestników; dlatego też konieczna jest konsultacja indywidualna w towarzystwie rodziców z dzieckiem. Dobór grupy nastolatków tak, aby ich trudności były podobne pozwala na efektywniejszą pracę.

Kompetencje interpersonalne to takie, które pomagają nam w kontakcie z innymi ludźmi, niezależnie od wieku.
Kompetencje intrapersonalne to takie, które pomagają nam zrozumieć siebie – swój stan emocjonalny, fizyczny, zadbać o siebie wykorzystując metody, który nie zrobią krzywdy mnie i otoczeniu.

Grupę rozpoczynamy w momencie deklaracji uczestnictwa przez minimum 6 osób. Maksymalna ilość młodzieży to 8 osób. Grupa może być koedukacyjna.

Na spotkania zapraszamy nastolatków, którzy:

 • nie radzą sobie w kontaktach społecznych (mają również diagnozę Zespołu Aspergera)
 • mają trudności wynikające z nadpobudliwości psychoruchowej (w tym mają diagnozę ADHD)
 • mają trudności w uczeniu się w konsekwencji zaniżoną samoocenę, motywację do nauki (opinia o dyskleksji, zaburzeniach koncentracji, specyficznych trudności w uczeniu się)

Grupa nie jest dedykowana nastolatkom:

 • okaleczającym się
 • z diagnozą depresji, mutyzmu wybiórczego
 • z orzeczeniem o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym
 • rozpoznaniem fobii społecznej, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, etc.
 • zdiagnozowanymi zaburzeniami osobowości.

W tym przypadku prosimy o kontakt z nami w celu określenia trudności i ustalenia innych możliwości/ grup…

Termin spotkań 2022/2023

Poniedziałki, g. 16:00-17:20
Grupę rozpoczynamy w momencie deklaracji uczestnictwa przez minimum 6 osób. Maksymalna ilość młodzieży to 8 osób.
Grupa może być koedukacyjna.

Zasady płatności

Konsultacja rekrutacyjna 140 zł brutto/ 50min (rodzice + nastolatek)
Koszt 1. spotkania grupowego wynosi 120zł / 80min.

Jak zapisać się na grupę?

W celu zapisania się na grupę prosimy o e-mail na adres

kontakt@tandemwarsztaty.pl
lub pod numerem telefonu
+48 667 770 400
Kamila Balcerzak

Grupę prowadzi

Klaudia Rewak

Pedagog i terapeuta. Na co dzień pracuje na oddziale terapeutycznym dzieci i młodzieży w szpitalu psychiatrycznym w Lubiążu. Ma doświadczenie w pracy z młodzieżą z zaburzonym rozwojem emocjonalno-społecznym i psychicznym. Pracuje z młodzieżą uzależnioną behawioralnie i od substancji psychoaktywnych. Również zna rzeczywistość szkoły masowej z perspektywy pracownika – terapeuty. Specjalizuje się we wspieraniu młodzieży i rodzin z orzeczeniem autyzmu, nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń lękowych i innych.