Usługi

 • Grupy wsparcia dla Rodziców

  EDYCJA 1 październik-grudzień 2022 Nabór otwarty do dwóch grup wsparciowo-warsztatowych dla – rodziców dzieci w wieku 6-10 lat (grupa 1.)– rodziców nastolatków (grupa 2.) Grupa dedykowana rodzicom, których dzieci przejawiających trudności emocjonalno-społeczne tj.: problem z wyrażanie trudnych emocji trudności z radzeniem sobie ze stresem, złością, strachem… wycofanie społeczne, duża nieśmiałość trudności z asertywnością i zadbaniem o swoje potrzeby w grupie rówieśników trudności w nawiązywaniu relacji w grupie, akceptacją w grupie przekraczanie granic, nieprzestrzeganie zasad Grupa wsparciowo-warsztatowa daje dużą przestrzeń na dzielenie się doświadczeniami z rodzicami, którzy mierzą się z podobnymi problemami. Prowadzący wspiera proces o psychoedukację oraz ćwiczenia pozwalające zwiększyć wgląd w swoje postawy rodzicielskie. Taka praca podczas całego semestru…

 • Konsultacja dietetyka i psychodietetyka

  Konsultacja dietetyczna jest bardzo ważnym elementem w procesie terapeutycznym. Istotną rolę odgrywa odżywienie organizmu tak, aby dodać mu energii. Posiłki i przekąski, które serwujemy sobie w ciągu dnia mają wpływ na nasz nastrój i kondycję (psychiczną i fizyczną). Konsultacja dietetyczna pozwala również usystematyzować wiedzę i zmienić nawyki żywieniowe tak, aby ustabilizować gospodarkę hormonalną, zwiększyć powodzenie w leczeniu chorób fizycznych, które mają znaczący wpływ na naszą kondycję psychiczną oraz motywację. Jedzenie odgrywa również ważną rolę w samym procesie terapeutycznym, ponieważ niezdrowo może stać się czynnikiem zmniejszającym napięcie przy pracy nad abstynencją oraz radzeniem sobie z trudnymi emocjami. Psychodietetyka jest obszarem dietetyki i psychologii. Psychodietetyk oferuje nie tylko wsparcie w procesie odchudzania,…

 • Psychoterapia leczenia uzależnień

  jest jednym z wielu kroków na drodze leczenia uzależnienia. Pierwsze trzy spotkania są bardzo ważne i mają charakter wywiadu. Na podstawie zebranych informacji, specjalista proponuje kierunek terapii i wraz z Klientem wyznaczają cele do pracy. Indywidualna psychoterapia w leczeniu uzależnienia to regularne spotkania 1x/tydz. Czas trwania terapii jest różny, średnio są to okresy od 6mc do 24mc.

 • Psychoterapia par i małżeństw

  W „Dobrym Miejscu” forma psychoterapii różni się od „klasycznej” terapii par i małżeństw. Spotkanie z terapeutą trwa 50-55minut, 1x/tydz. przez ok. 10 tyg. Spotkania dedykowane są parom borykającym się z problemem uzależnienia i tu niekoniecznie bezpośrednio. Czyli np. jedna osoba mogła doświadczać choroby rodzica i te zdarzenia mają znaczenie w budowaniu Waszej więzi. Michał Balcerzak – ZnanyLekarz.pl

 • Psychoterapia psychodynamiczna

  Nurt psychodynamiczny powstały na bazie psychoanalizy jest metodą wglądową, dla której istotną jest rola nieświadomości oraz wczesnych doświadczeń i przeżyć. W trakcie procesu terapeutycznego pacjent poznaje nieuświadomione źródła problemów i cierpienia oraz swoje wewnętrzne motywacje, co daje przestrzeń do nauki dojrzalszych sposobów radzenia sobie z trudnościami w życiu, rzeczywistością zewnętrzną i wewnętrzną.

 • Konsultacja dla osób bliskich i rodzin

  Jest to krótkoterminowa forma wsparcia. Chętnie korzystają z niej osoby bliskie, które borykają się pośrednio z chorobą uzależnienia. Często są zaangażowane emocjonalnie, chętne do pomocy i po podjęciu wielu prób, czują że są w kropce. Takie spotkania nie muszą być regularne. mają charakter poradnictwa i psychoedukacji.

 • Terapia dziecka i nastolatka

  Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicem bądź rodzicami z dzieckiem. Często jest to wywiad odwołujący się do funkcjonowania dziecka w różnych okresach życia. Określamy problemy, ustalamy wstępny plan pracy. Kolejne spotkania odbywają się indywidualnie z dzieckiem. Co kilka sesji zapraszamy rodziców - wtedy na terapii obecni są rodzice wraz z dzieckiem.

 • Poradnictwo i psychoedukacja rodziców

  Jest to krótkoterminowa forma wsparcia. Korzystają z niej rodzice dzieci doświadczający różnego rodzaju trudności wychowawczych lub obserwują niepokojące zachowania. W ramach poradnictwa rodzic może podzielić się obawami, poznać możliwości, poznać prawa dziecka korzystającego z pomocy w szkole, etc. Zajmujemy się wsparciem rodziców nastolatków i dzieci: nadużywających multimediów lub eksperymentujących z używkami, przejawiających trudności emocjonalno-społeczne, trudności w uczeniu się, itd.

 • Psychoterapia indywidualna metoda Lowena

  opiera się na przekonaniu, że ciało integruje osobowość. Proces psychoterapeutyczny odbywa się nie tylko na drodze słuchania głowy i ciała. Celem terapii bioenergetycznej jest przywrócenie jedności ciału i umysłowi. Człowiek, u którego taka jedność zostaje przywrócona, doświadcza harmonii wewnętrznej i harmonii z całym światem. W procesie terapeutycznym psychoterapeuta może proponować różne ćwiczenia, również w pozycji leżącej, które będą miały na celu „odblokowywać” organizm. Uwaga, ten rodzaj psychoterapii nie jest bioenergoterapią, czyli niekonwencjonalną metodą leczenia chorób.

 • Socjoterapia i TUS

  Jest to grupowa forma terapii dla dzieci z trudnościami emocjonalno-społecznymi bądź potrzebą kształtowania kompetencji miękkich tj. asertywność, pewność siebie, samoocena, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, itp. Socjoterapia odbywa się w grupach 5-12 osób. Jedno spotkanie trwa od 1,5h do 2,15h, cykl zwykle zamyka się w jednym semestrze szkolnym (~10-12 spotkań). Zajęcia grupowe mają na celu trenowanie nowych umiejętności w innych warunkach niż terapia indywidualna. Często nowa forma jest kolejnym terapii.