Usługi

  • Coaching i poradnictwo zawodowe

    Forma indywidualnych spotkań mających na celu rozwijanie samoświadomości w obszarze swoich potrzeb, przygotowania się do podjęcia zmiany, czy też wyznaczenia priorytetów w różnych obszarach swojego życia. Cały proces spotkań pokazuje wiele perspektyw, wzmacnia nasze zasoby i przede wszystkim pozwala Klientowi docenić to, co już posiada. Proszę pamiętać, że coaching jest procesem ale nie jest formą terapii.

  • Warsztaty i szkolenia

    Oferujemy specjalistyczne szkolenia oraz warsztaty. Spotkania są merytoryczne i atrakcyjnie dla odbiorcy. Wykorzystujemy różne metody pracy z grupą. Prowadzimy również szkolenia w formie online.Spotkania są „szyte na miarę”, dlatego ofertę należy traktować jako propozycję. Sferą warsztatowo-szkoleniową zajmuje się Kamila Balcerzak – założycielka firmy. TANDEM powstał dzięki coraz większemu zainteresowaniu tematem dobrej profilaktyki w szkole oraz rozwojem kompetencji miękkich w sferze rozumienia siebie oraz młodego człowieka. Mamy ogromną nadzieję, że nasze działania wyznaczają dobry standard. TANDEM to zespół osób z kwalifikacjami i rzetelną wiedzą przekazywaną w przystępny sposób. Zapoznaj się z ofertą warsztatowo-szkoleniową klikając w LINK Oferujemy warsztaty i szkolenia o różnej tematyce. Szczególnie: Rekomendowany trening kompetencji wychowawczych Szkolenie w zakresie treningu umiejętności społecznych…