Grupa terapeutyczna – jak może Ci pomóc?

Pomoc psychologiczna czy psychoterapeutyczna często jest kojarzona z indywidualnym spotkaniem pacjenta / klienta ze specjalistą. Warto wiedzieć, że nie jest to jedyna forma pomocy i pracy nad trudnościami, które napotykamy w naszym życiu. Równie skuteczną formą pomocy i wsparcia może być udział w w grupie o charakterze terapeutycznym i/lub treningowym.

Psychoterapia grupowa jest formą wsparcia, która polega na uczeniu się przez doświadczenia i odzwierciedleniu sytuacji z Twojego życia w warunkach grupy. Członkowie grupy mają szansę opowiedzieć o swoich doświadczeniach, trudnościach, sukcesach. Mogą wnosić swoje tematy na grupę i uzyskiwać informacje zwrotne, wsparcie, a czasem i porady. Ważne jest, aby uczestnicy grupy zawsze pamiętali o zasadzie, że wszystko to, co wnoszą do grupy musi w niej pozostać i jest objęte tajemnicą. To oznacza, że uczestnicy grupy, nie mogą opowiadać o tym, jakie tematy i trudności były poruszane podczas sesji. 

Każde doświadczenie czy trudność, którą uczestnicy dzielą się w grupie jest  poddawane refleksji. Pomaga to spojrzeć na różne sprawy z wielu perspektyw, dzielić się przemyśleniami i sposobami rozwiązania. Grupy wsparcia zazwyczaj są skierowane dla osób z podobnym typem trudności, dlatego osoby, które decydują się na uczestnictwo mają podobne doświadczenia i mogą uczyć się od siebie wzajemnie radzenia sobie. Grupy wsparcia są też szansą na zawarcie nowych znajomości i poznania osób, z którymi można nawiązać wartościowe relacje. 

Rodzaje grup

  • Grupa treningowa, np. Trening Umiejętności Społecznych polega na tym, że jej członkowie biorą udział w różnych zadaniach / sytuacjach społecznych oraz ćwiczą i/lub doskonalą swoje umiejętności i kompetencje społeczne w bezpiecznych warunkach, zawartych w kontrakcie z zasadami grupy. Prowadzącym jest trener np. TUS. 
  • Grupa psychoterapeutyczna / terapeutyczna jest prowadzona przez np. psychoterapeutę, psychologa, pedagoga, który czuwa nad procesem terapeutycznym i moderuje treści wnoszone przez uczestników grupy w taki sposób, aby osiągnąć zamierzone cele terapeutyczne. 
  • Grupa wsparcia może być prowadzona przez specjalistę, ale może również zrzeszać osoby doświadczające podobnego problemu, które wzajemnie będą się ze sobą dzielić doświadczeniem i wiedzą oraz wspierać w trudniejszych chwilach, np. grupy AA lub DDA. 

Dla kogo terapia grupowa może być dobrym rozwiązaniem?

Dla osób, które doświadczają trudności w nawiązywaniu relacji z innymi, a także bliskich, intymnych związków. Dla osób, które doświadczają uczucia pustki i osamotnienia. Dla osób, które mają trudności na tle emocjonalnym, które czują się nieśmiałe i wycofane, którym trudniej wyrazić to, co czują. 

Dzięki grupie terapeutycznej możesz nauczyć się lepiej radzić sobie w sytuacjach społecznych, będziesz mógł / mogła uczyć się w bezpiecznym miejscu, dzieląc się doświadczeniami z innymi. Będziesz mieć szansę na trenowanie nowych kompetencji przy wsparciu terapeuty i innych uczestników grupy. 

Grupa wsparciowo-treningowa w Dobrym Miejscu

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom różnych osób, rozpoczynamy nabór do grupy w naszej poradni. 

Ta grupa jest dla Ciebie, jeśli:

  •  masz około 25-35 lat
  • czujesz się samotny, samotna lub niezrozumiany czy niezrozumiana
  • masz trudności w relacjach i sytuacjach społecznych
  • masz trudności w radzeniu sobie ze stanami emocjonalnymi oraz w rozumieniu przeżywanych emocji,
  • przeżywasz stres i chcesz poznać techniki radzenia sobie,
  • zmagasz się z innymi problemami i szukasz wsparcia w grupie,
  • jesteś w trakcie lub masz diagnozę ADHD, ADD, Spektrum Autyzmu

Grupę prowadzi dwóch specjalistów – psycholog i oligofrenopedagog oraz Trener Umiejętności Społecznych i Życiowych.