Interwencja kryzysowa

To forma doraźnej pomocy psychologicznej, polegającej na kontakcie z klientem doświadczającym życiowego, nagłego kryzysu. Stosowana jest w nagłych przypadkach i stanowi tzw. pierwszą pomoc emocjonalną, obejmuje działania mające na celu przywrócenie stanu równowagi u osób, rodzin lub grup w kryzysie. 
Interwencja kryzysowa jest adresowana zarówno do dzieci oraz młodzieży, jak i osób dorosłych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Aleksandra Włodarczyk
interwent kryzysowy

Umów spotkanie
+48 793 080 406
kontakt@tandemwarsztaty.pl

Anna Szcześnik
interwent kryzysowy
psychoterapeuta leczenia uzależnień

Umów spotkanie
+48 784 947 310
kontakt@tandemwarsztaty.pl