Poznaj zespół terapeutów

Michał Balcerzak
Jestem certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień i pedagogiem. Aktualnie realizuję 5-letni kurs psychoterapii systemowej w akredytowanej placówce. W mojej pracy skupiam się na pomocy w dotarciu do zasobów klienta, które pomogą poradzić sobie w sytuacjach problemowych. Pracuję przy użyciu technik uważności, dialogu motywującego. Wierzę że relacja terapeutyczna oparta na zaufaniu, bezpieczeństwie i dialogu w połączeniu z zaangażowaniem ma dużą siłę pomagania. Zdobywając doświadczenie w pracy terapeutycznej nauczyłem się, że do osiągnięcia wyznaczanych celów prowadzą różne drogi. Dlatego w pracy z drugim człowiekiem podążam za jego potrzebami poprzez dostosowanie odpowiednich metod pracy.
Obecnie pracuję z osobami dorosłymi i nieletnimi eksperymentującymi, używającymi szkodliwie oraz uzależnionymi behawioralnie oraz od substancji psychoaktywnych. Prowadzę spotkania dla ich osób bliskich i rodzin, jak i terapię dla par i małżeństw.

Usługi:

 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia par i małżeństw
 • Konsultacja dla rodzin i osób bliskich
 • Poradnictwo dla rodziców
 • Konsultacja w zakresie:
  • używania substancji psychoaktywnych
  • korzystania z multimediów, robienia zakupów, hazardu, seksu i inne

   Umów wizytę (link)

Kamila Balcerzak
Jestem psychoterapeutą systemowym w trakcie certyfikacji, pedagogiem, socjoterapeutką, terapeutą pedagogicznym.

Podejmuję pracę z osobami dorosłymi skoncentrowaną na dążeniu do zmiany w celu poprawy dobrostanu psychicznego, zmniejszenia napięcia, uczucia lęku, złości, smutku. Na sesjach pracujemy nad zwiększeniem samoświadomości, określeniem celów terapeutycznych i wzmocnieniem motywacji do podjęcia działań. Podejmuję pracę krótkoterminową, skoncentrowaną na rozwiązaniach.

Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzonym rozwojem emocjonalno-społecznym oraz z trudnościami w uczeniu się. Prowadzę zajęcia terapeutyczne skoncentrowane na eliminowaniu trudności w funkcjonowaniu społecznym i edukacyjnym.

Pracuję z rodzicami nad ich kompetencjami wychowawczymi, ale też pomagam w procesach diagnozy dziecka czy wdrażania odpowiedniej pomocy psychopedagogicznej np. w szkole. Pracując w placówkach edukacyjnych znam prawne możliwości przedszkola czy szkoły oraz wiem, jak powinien przebiegać proces pomocy dziecku i rodzicom.
Zajmuję się również coachingiem skoncentrowanym na dążeniu do zmiany, motywacji do podjęcia działań, rozwoju osobistym i pełniejszym, bardziej świadomym rodzicielstwie.

Prowadzę zajęcia dla studentów studiów podyplomowych „Socjoterapia” na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Prowadzę portal www.tandemwarsztaty.pl dedykowany specjalistom oraz rodzicom.

Usługi:

 • Terapia dorosłych
  • obniżony nastrój
  • stany lękowe
  • trudności w radzeniu sobie ze stresem
  • trudności w radzeniu sobie ze złością, agresją, autoagresją
  • trudności z poradzeniem sobie z problemami
  • zaniżona samoocena
  • niska motywacja do działania
  • interwencja kryzysowa
 • Terapia indywidualna z dzieckiem 5+ i nastolatkiem
  • nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia koncentracji
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu w tym zespół Aspergera
  • zaburzenia zachowania w tym zagrożenie niedostosowaniem społecznym
  • trudności w nawiązywaniu relacji
  • lękliwość, trudności w sytuacjach społecznych
  • wygórowane oczekiwania wobec siebie, perfekcjonizm
  • zachowania kompulsywne (np. obgryzanie skórek, szczypanie się, …)
  • obniżony nastrój i motywacja
  • zaniżona samoocena
 • Konsultacje dla rodziców i nauczycieli
 • Coaching i wsparcie w dążeniu do zmiany w tym poradnictwo zawodowe
 • Socjoterapia i trening umiejętności społecznych
 • Wsparcie i psychoedukacja w grupach dla rodziców

Umów wizytę (link)

Ewelina Seklecka
Jestem certyfikowaną facylitatorką i pscyhoterapeutką w trakcie certyfikacji w metodzie Lowena. Ukończyłam Szkołę Treningu Grupowego Haliny Nałęcz-Nieniewskiej, Kurs Analizy Transakcyjnej, pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuję metodą A. Lowena (analiza bioenergetyczna), która łączy klasyczną psychoanalizę i pracę z ciałem. To połączenie oznacza, że podczas terapii staramy się zarówno zrozumieć siebie (dlaczego to się dzieje? dlaczego, po co ja to robię?) jak i dosłownie, cieleśnie poczuć siebie (jak reaguje moje ciało? jakie pojawiają się emocje? jakie emocje nie mogą się pojawić?). Stopniowo zwiększamy kontakt z ciałem, przywracamy jego żywotności, naturalną spontaniczność i swobodny przepływu energii życiowej. Odbudowując dobrą, bezpieczną relację z ciałem odbudowujemy relację samym/samą sobą, a w następstwie także z innymi ludźmi.

Usługi:

 • Konsultacja psychoterapeutyczna
 • Psychoterapia indywidualna

Anna Cyrklewicz
Jestem psychoterapeutką i socjoterapeutką psychodynamiczną. Posiadam 17-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi młodzieżą oraz dorosłymi o różnej diagnozie. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. Jestem w trakcie rekomendowanego kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie ukończyłam Psychodynamiczne Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży. Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów. Nieustannie doskonalę swój warsztat uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach. Pracuję metodą psychodynamiczną, skoncentrowaną na przeniesieniu. Jest to metoda rozwiązywania problemów i leczenia zaburzeń psychicznych w oparciu o relację pacjenta z terapeutą. Praca tą metodą pozwala na budowanie bardziej satysfakcjonujących związków, wykorzystywanie swój potencjału i wprowadzanie korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

Usługi:

 • Konsultacja psychoterapeutyczna dorosłych i młodzieży
 • Psychoterapia dorosłych
 • Psychoterapia młodzieży

Umów wizytę (link)

Anna Szcześnik
Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Pracuję indywidualnie i z grupami. W pracy terapeutycznej bliskie mi jest podejście humanistyczne – terapii Gestalt i idea Dialogu Motywującego. Korzystam także z metod terapii poznawczo–behawioralnej. Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie psychoterapii zdobywałam w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, Szkole Trenerów i Psychoterapeutów pracujących z dziećmi i ich rodzicami prowadzonej przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie oraz podczas wielu warsztatów prowadzonych przez doświadczonych  psychoterapeutów zarówno uzależnień,  jak i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Moja ścieżka zawodowa prowadziła przez pracę z nastolatkami jako pedagog w szkole, w punktach konsultacyjnych i poradniach (współpracowałam m.in. ze Specjalistyczną Poradnią Terapeutyczną we Wrocławiu)   oraz z młodzieżą i dorosłymi uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Doświadczenie w obszarze uzależnień  zdobywałam współpracując z takimi ośrodkami jak Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu  – staż kliniczny, Wojewódzkim Ośrodkiem Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu oraz   Poradnią Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Opolu. Aktualnie współpracuję z Poradnią Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia w Brzegu,  gdzie prowadzę  psychoterapię indywidualną i grupową . Pracuję w oparciu o Kodeks Etyki Terapeuty Uzależnień, a  swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Usługi:

 • Terapia indywidualna (młodzież , dorośli)
 • Konsultacja w zakresie używania substancji psychoaktywnych
 • Poradnictwo rodzinne i psychoedukacja
 • Interwencja kryzysowa
 • Warsztaty umiejętności społecznych
 • Grupy rozwojowe dla młodzieży

Umów wizytę (link)

Karolina Ostrowska

Jestem psychologiem oraz trenerem TUS (Treningu umiejętności społecznych dla dzieci oraz młodzieży). Aktualnie również studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej z diagnozą. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w uczeniu się, lękiem społecznym czy depresją. Pracuję z osobami dorosłymi, parami oraz rodzinami. W swojej pracy najbliższa jest mi terapia poznawczo-behawioralna oraz ACT (Terapia Akceptacji i Zaangażowania), korzystam również z technik relaksacyjnych, dialogu motywacyjnego czy z TSR ( Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach). Znajomość technik terapeutycznych oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi sprawia, że z łatwością dopasowuję metody pracy do potrzeb każdego pacjenta. Prowadzę terapię oraz grupę wsparcia dla osoby nieheteronormatywne.

Usługi:

 • Konsultacja psychologiczna dla osób dorosłych
 • Konsultacja psychologiczna dla dzieci i młodzieży
 • Terapia dla osób nieheteronormatywnych
 • Terapia par i małżeństw
 • Terapia osób dorosłych z ADHD oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Poradnictwo dla rodziców
 • Grupy wsparcia dla młodzieży
 • Diagnoza ADHD oraz całościowych zaburzeń rozwojowych u osób dorosłych

Umów wizytę (link)

Tomasz Saska

Specjalizuję się w dietetyce, psychodietetyce i promocji aktywności ruchowej. Jestem autorem publikacji na temat odżywiania , treningów i stylu życia. Współpracuję w tym zakresie z lokalnymi wydawnictwami prasowymi. Prowadzę szkolenia i edukacje w publicznych placówkach oświatowych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje na Ślaskim Uniwersytecie Medycznym oraz na licznych konwencjach dotyczących nowoczesnych form treningu.

Usługi:

 • konsultacja dietetyczna
 • konsultacja psychodietetyczna
 • edukacja w zakresie żywienia i modyfikacje planu żywienia
 • analiza składu ciała
 • opracowanie planu aktywności fizycznej
 • współpraca nad redukcją masy ciała

Umów wizytę: (lilnk)

Joanna Buczyńska
Terapeuta i trener rozwoju osobistego (coach ICF).
Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Erickson College przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie w procesie akredytowanej certyfikacji psychoterapeuty systemowego.
Wspieram najczęściej osoby, które mają kryzys emocjonalny, zmagają się z poczuciem osamotnienia i zagubienia, chcą odzyskać pewność siebie, szukają nowej drogi życiowej, w tym zawodowej, chcą lepiej poznać siebie i działać z większą motywacją, mają trudności w relacjach interpersonalnych, chcą lepiej wykorzystać swój potencjał.
Koncentruję się na rozwiązaniach i możliwościach, które wspierają w drodze do zmiany. Staję się osobistym nawigatorem, który pomaga dopłynąć do celu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na stanowisku HR Biznes Partnera doskonale rozumiem i wspieram osoby, które stoją w obliczu różnych wyzwań i problemów zawodowych, zmagają się z objawami wypalenia zawodowego, chęcią zmiany pracy, a także pomagam osobom pracującym na stanowiskach zarządzających.
Jestem też  mamą i bardzo ważna jest dla mnie równowaga między życiem osobistym a zawodowym. Rozmawiam z klientami, którzy chcą osiągnąć ten stan balansu. Wspieram kobiety, które czują lęk i  brak pewności siebie przed powrotem do pracy po dłuższej przerwie zawodowej.

Umów wizytę (link)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *