Polityka prywatności, informacja o przetwarzaniu danych osobowych. Polityka plików

Polityka prywatności, informacja o przetwarzaniu danych osobowych. Polityka plików cookies

§ 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Poradni Dobre miejsce. Centrum Terapii jest Kamila Balcerzak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Vita Mente” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9121931759, REGON: 387050357; adres wykonywania działalności gospodarczej, numer telefonu: +48 884 662 747, adres e-mail: poradnia@miejsceterapii.pl (dalej również: „Vita Mente”).

§ 2. Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe osób korzystających z usług Vita Mente lub odwiedzających stronę internetową www.MiejsceTerapii.pl (dalej: „Klienci”) przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Vita Mente.

Zakres przetwarzania danych osobowych osób korespondujących z Vita Mente za pomocą poczty elektronicznej Klienta obejmuje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numer IP.

Celem przetwarzania wyżej wskazanych danych osobowych jest udzielanie informacji organizacyjnych Klientom przez Vita Mente, korzystanie z konsultacji przez rodziców oraz dokonywanie zakupów w sklepie internetowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu kontaktu z Vita Mente.

Dane osobowe Klientów są przechowywane przez czas niezbędnych dla ich przetwarzania, nie później jednak niż do momentu  usunięcia danych osobowych w wyniku złożenia przez Panią/Pana żądania ich usunięcia drogą mailową na adres poradnia@miejsceterapii.pl.

§ 3. Komentarze

Kiedy Klient zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP Klienta oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy Klienta jest widoczny publicznie jako oznaczenie jego komentarza. Komentarze Klientów mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

§ 4. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotów

Część zbiorów danych osobowych powierzamy innym podmiotom tylko w celu należytego świadczenia usług. Dane przekazujemy na podstawie uprzednio zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu lub w wypadku realnego zagrożenia życia Klienta.

§ 4. Prawa związanie z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientom przysługują związane z tym prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. żądania przenoszenia danych osobowych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzoru;
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt mailowy na adres wskazany w § 1 Polityki prywatności bądź o kontakt listowy na adres korespondencyjny wskazany w tym samym miejscu.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Klienta żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Klienta o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

§ 5. Polityka plików cookies

Vita Mente nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies przechowywane przez stronę internetową www.MiejsceTerapii.pl wygasają po upływie roku.

Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki „cookies” przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu.

§ 6. Postanowienia końcowe

Od dnia 21.01.2022 obowiązuje niniejszy zmieniony regulamin.