Poradnictwo i psychoedukacja rodziców

Jest to krótkoterminowa forma wsparcia. Korzystają z niej rodzice dzieci doświadczający różnego rodzaju trudności wychowawczych lub obserwują niepokojące zachowania. W ramach poradnictwa rodzic może podzielić się obawami, poznać możliwości, poznać prawa dziecka korzystającego z pomocy w szkole, etc.

Skontaktuj się z recepcją
poradnia@MiejsceTerapii.pl
+48 884 662 747
Recepcja czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-18.00

Zajmujemy się wsparciem rodziców dzieci i młodzieży:

 • przejawiających trudności emocjonalno-społeczne:
  • nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia koncentracji
  • zespół Aspergera, autyzm „wysokofunkcjonujący”
  • zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zaburzenia opozycyjno-buntownicze
  • niedojrzałość emocjonalna
  • trudności w nawiązywaniu relacji
  • trudności w radzeniu sobie ze stresem, złością, strachem
  • perfekcjonizm
  • zachowania kompulsywne (obgryzanie skórek, drapanie się, szczypanie się…)
  • niska motywacja do działania
  • zaniżone poczucie własnej wartości
 • trudności w uczeniu się
  • dysleksja
  • terapia ręki
  • trudności z koncentracją
  • trudności z radzeniem sobie ze stresem szkolnym
 • problemy z wyborem szkoły ponadpodstawowej (poradnictwo zawodowe)
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • inne
 • coaching rodzicielski
  • rozwijanie samoświadomości rodzicielskiej
  • praca nad wzmocnieniem umiejętności wychowawczych
Justyna Szot
psycholog
Patrycja Olejniczak
psycholog
Monika Kata-Sikorska
psychoterapeuta integratywny
Rafał Adamczewski
psychoterapeuta integratywny
 • problemy z używaniem substancji psychoaktywnych
  • eksperymentowanie z substancjami
  • szkodliwe używanie substancji
  • zdiagnozowane uzależnienie
 • problem z używaniem multimediów
  • szkodliwe używanie multimediów
  • problemy wychowawcze spowodowane używaniem
  • zdiagnozowane uzależnienie
 • inne problemy w zakresie uzależnień behawioralnych
  • zakupoholizm
  • seksoholizm
  • hazard
  • inne
 • praca nad kompetencjami rodzicielskimi w zakresie szkodliwego używania przez dziecko
Michał Balcerzak
certyfikowany psychoterapeuta leczenia uzależnień