Socjoterapia dla nastolatków 15-18 lat

Socjoterapia to spotkania o charakterze terapeutycznym.
Jest dla Ciebie, jeśli:

 • czujesz się samotny/a wśród rówieśników,
 • masz trudności w relacjach społecznych, które znacznie utrudniają Ci swobodne funkcjonowanie
 • szukasz wsparcia w grupie i kontaktu z osobami, którym również jest trudno
 • potrzebujesz zmierzyć się z trudnymi dla Ciebie sytuacjami, ale w bezpiecznych warunkach.

Socjoterapia to zajęcia o charakterze terapeutycznym, prowadzone przez osobę z wyższym wykształceniem w zakresie socjoterapii i resocjalizacji. Celem terapii jest danie Tobie wsparcia w trudnych sytuacjach, w przeżywaniu nadmiernego lęku, smutku i złości. Jest skuteczną metodą grupowej pracy nad trenowaniem, w bezpiecznych warunkach, kompetencji interpersonalnych.

Kompetencje interpersonalne to takie, które pomagają nam w kontakcie z innymi ludźmi, niezależnie od wieku.
Kompetencje intrapersonalne to takie, które pomagają nam zrozumieć siebie – swój stan emocjonalny, fizyczny, zadbać o siebie wykorzystując metody, który nie zrobią krzywdy mnie i otoczeniu.

Grupę rozpoczynamy w momencie deklaracji uczestnictwa przez minimum 6 osób. Maksymalna ilość młodzieży to 8 osób. Grupa może być koedukacyjna.

Na spotkania zapraszamy nastolatków, którzy mają wskazanie do socjoterapii, ponieważ:

 • nie radzą sobie w kontaktach społecznych (mają również diagnozę Zespołu Aspergera)
 • mają trudności wynikające z nadpobudliwości psychoruchowej (w tym mają diagnozę ADHD)
 • mają trudności w uczeniu się w konsekwencji zaniżoną samoocenę, motywację do nauki (opinia o dyskleksji, zaburzeniach koncentracji, specyficznych trudności w uczeniu się)
 • mają trudności w radzeniu sobie z emocjami i wyrażają je w zły sposób np. okaleczając się
 • mają diagnozę obniżonego nastroju, zaburzeń lękowych w tym mutyzmu wybiórczego
 • mają orzeczenie o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym
 • mają rozpoznanie fobii społecznej, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, etc.

Termin spotkań 2022/2023

Środy, g. 17:30-19:00
Grupę rozpoczynamy w momencie deklaracji uczestnictwa przez minimum 6 osób. Maksymalna ilość młodzieży to 10 osób.
Grupa koedukacyjna.
Grupę prowadzi dwóch terapeutów

Zasady płatności

Konsultacja rekrutacyjna 220 zł brutto/ 90min (rodzice + nastolatek)
Koszt 1. spotkania grupowego wynosi 120zł / 90min.

Jak zapisać się na grupę?

W celu zapisania się na grupę prosimy o e-mail na adres

poradnia@MiejsceTerapii.pl
lub pod numerem telefonu
+48 667 770 400
Kamila Balcerzak