Rodzaje terapii – krótkie wyjaśnieniaPsychoterapia uzależnień indywidualna jest jednym z wielu kroków na drodze leczenia uzależnienia. Pierwsze trzy spotkania są bardzo ważne i mają charakter wywiadu. Na podstawie zebranych informacji, specjalista proponuje kierunek terapii i wraz z Klientem wyznaczają cele do pracy. Indywidualna psychoterapia w leczeniu uzależnienia to regularne spotkania 1x/tydz. Czas trwania terapii jest różny, średnio są to okresy od 6mc do 24mc.

.

.Psychoterapia indywidualna w metodzie A. Lowena opiera się na przekonaniu, że ciało integruje osobowość. Proces psychoterapeutyczny odbywa się nie tylko na drodze słuchania głowy i ciała. Celem terapii bioenergetycznej jest przywrócenie jedności ciału i umysłowi. Człowiek, u którego taka jedność zostaje przywrócona, doświadcza harmonii wewnętrznej i harmonii z całym światem. W procesie terapeutycznym psychoterapeuta może proponować różne ćwiczenia, również w pozycji leżącej, które będą miały na celu „odblokowywać” organizm. Uwaga, ten rodzaj psychoterapii nie jest bioenergoterapią, czyli niekonwencjonalną metodą leczenia chorób.

.
Psychoterapia par
Taka forma psychoterapii różni się od „klasycznej” terapii par i małżeństw. Spotkanie z terapeutą trwa 50-55minut, 1x/tydz. przez ok. 10 tyg. Spotkania dedykowane są parom borykającym się z problemem uzależnienia i tu niekoniecznie bezpośrednio. Czyli np. jedna osoba mogła doświadczać choroby rodzica i te zdarzenia mają znaczenie w budowaniu Waszej więzi.

.

.

Terapia dziecka i nastolatka umawiając dziecko na wizytę należy umówić na psychoterapię indywidualną. Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicem bądź rodzicami z dzieckiem. Jest to wywiad często odwołujący się do funkcjonowania dziecka w różnych okresach życia. Określamy problemy, ustalamy wstępny plan pracy. Kolejne spotkania odbywają się indywidualnie z dzieckiem. Co kilka sesji zapraszamy rodziców – wtedy na terapii obecni są rodzice wraz z dzieckiem.

Przed umówieniem wizyty należy skontaktować się z nami telefonicznie:
1. Jeśli problem szczególnie dotyczy:

 • eksperymentowania z używkami,
 • problemowego używania multimediów,
 • hazardu,
 • zakupoholizmu,
 • nadużywania pornografii,
 • inne problemy w obszarze uzależnień behawioralnych

  Prosimy o kontakt z Michałem Balcerzakiem +48 513 851 341 .

2. Jeśli problem dotyczy:

 • podjęcia decyzji dot. ścieżki edukacyjnej,
 • funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka,
  (nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia koncentracji, zespół Aspergera i spektrum autyzmu, zaburzenia zachowania w tym zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedojrzałość emocjonalna, trudności w radzeniu sobie z emocjami, lękliwość w sytuacjach społecznych, perfeksconizm, zachowania kompulsywne tj. obgryzanie skórek, sprzątanie;
 • problemów wychowawczych,
 • trudności w uczeniu się
  (dysleksja, potrzeba wzmocnienia mięśni rąk, zab. koncentracji, problemy z lateralizacją, niska motywacja do nauki, stres związany ze szkołą, zawyżone wymagania wobec siebie)

  Prosimy o kontakt z Kamilą Balcerzak +48 667 770 400.

.

.
Konsultacja dla osób bliskich i rodzin
Jest to krótkoterminowa forma wsparcia. Chętnie korzystają z niej osoby bliskie, które borykają się pośrednio z chorobą uzależnienia. Często są zaangażowane emocjonalnie, chętne do pomocy i po podjęciu wielu prób, czują że są w kropce. Takie spotkania nie muszą być regularne. mają charakter poradnictwa i psychoedukacji.

.

.

.
Poradnictwo dla rodziców
Jest to krótkoterminowa forma wsparcia. Korzystają z niej rodzice dzieci doświadczający różnego rodzaju trudności wychowawczych lub obserwują niepokojące zachowania. W ramach poradnictwa rodzic może podzielić się obawami, poznać możliwości, poznać prawa dziecka korzystającego z pomocy w szkole, etc. Zajmujemy się wsparciem rodziców nastolatków i dzieci: nadużywających multimediów lub eksperymentujących z używkami (zapisy do M. Balcerzaka lub K. Balcerza); przejawiających trudności emocjonalno-społeczne (zapisy do K. Suseł); trudności w uczeniu się (zapisy do K. Balcerzak); etc.

.

.
Psychoedukacja rodziców, nauczycieli
Jest to spotkanie ze specjalistą, który na co dzień spotyka się z zagadnieniami tj. nadużywanie multimediów, eksperymentowanie z używkami, praca z rodzicem dziecka przejawiającego trudności, etc. Często rodzice i nauczyciele korzystają z psychoedukacji w sytuacji, kiedy dotyka ich problem, z którym wcześniej się nie mierzyli.

.

Coaching i poradnictwo zawodowe
Forma indywidualnych spotkań mających na celu rozwijanie samoświadomości w obszarze swoich potrzeb, przygotowania się do podjęcia zmiany, czy też wyznaczenia priorytetów w różnych obszarach swojego życia. Cały proces spotkań pokazuje wiele perspektyw, wzmacnia nasze zasoby i przede wszystkim pozwala Klientowi docenić to, co już posiada. Proszę pamiętać, że coaching jest procesem ale nie jest formą terapii.

Socjoterapia i trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży
Jest to grupowa forma terapii dla dzieci z trudnościami emocjonalno-społecznymi bądź potrzebą kształtowania kompetencji miękkich tj. asertywność, pewność siebie, samoocena, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, itp. Socjoterapia odbywa się w grupach 5-12 osób. Cykl zwykle zamyka się w jednym semestrze szkolnym, ~10-12 spotkań.

Mamy możliwość skorzystania z terapii stacjonarnie i online
Adres poradni: Wrocław ul. K. Wielkiego 67, wejście A piętro 1 (zobacz gabinet)
Spotkania online nie wymagają od Klienta instalowania aplikacji.
Zastanawiając się nad wyborem specjalisty, skorzystaj z zakładki O nas (link)

.

Skontaktuj się z recepcją
poradnia@MiejsceTerapii.pl
+48 884 662 747
Recepcja czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-18.00

oraz

Poznaj specjalistów (kliknij)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *