Warsztaty i szkolenia

Oferujemy specjalistyczne szkolenia oraz warsztaty. Spotkania są merytoryczne i atrakcyjnie dla odbiorcy. Wykorzystujemy różne metody pracy z grupą. Prowadzimy również szkolenia w formie online.
Spotkania są „szyte na miarę”, dlatego ofertę należy traktować jako propozycję.

Sferą warsztatowo-szkoleniową zajmuje się Kamila Balcerzak – założycielka firmy.

TANDEM powstał dzięki coraz większemu zainteresowaniu tematem dobrej profilaktyki w szkole
oraz rozwojem kompetencji miękkich w sferze rozumienia siebie oraz młodego człowieka.
Mamy ogromną nadzieję, że nasze działania wyznaczają dobry standard. TANDEM to zespół
osób z kwalifikacjami i rzetelną wiedzą przekazywaną w przystępny sposób.

Zapoznaj się z ofertą warsztatowo-szkoleniową klikając w LINK

Oferujemy warsztaty i szkolenia o różnej tematyce. Szczególnie:

 • Rekomendowany trening kompetencji wychowawczych
 • Szkolenie w zakresie treningu umiejętności społecznych
 • Szkolenie dla realizatorów programu Spójrz Inaczej kl. 1-3
 • Szkolenie dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka
 • Szkolenie dot. interwencji kryzysowej w szkole
 • Szkolenie dot. wypalenie zawodowego
 • Szkolenie dot. zaburzeń dzieci i młodzieży
 • Superwizje trudności
 • Poradnictwo dla specjalistów oraz rodziców
 • Warsztaty profilaktyczne dla uczniów
 • Warsztaty psychoedukacyjne

Na stronie internetowej zamieszczamy wiele materiałów pomocnych w pracy z rodzicami,
nauczycielami oraz dziećmi i młodzieżą.
Zapraszamy na platformę www.TANDEMwarsztaty.pl