Psychoterapia indywidualna

Skontaktuj się z recepcją w celu umówienia konsultacji telefonicznej
poradnia@MiejsceTerapii.pl
+48 884 662 747
Recepcja czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-18.00

Psychoterapia integratywna łączy sprawdzone metody z różnych szkół terapeutycznych. Terapia ta staje się coraz bardziej popularna, ponieważ trudno jest pomóc osobie o złożonych trudnościach wykorzystując tylko jedną modalność pracy psychoterapeutycznej. Sesja terapeutyczna najczęściej odbywa się raz w tygodniu i trwa między ~50 minut. czas trwania całej psychoterapii jest sprawą indywidualną. Tempo pracy i techniki dostosowane są do możliwości oraz potrzeb pacjenta. Poszukiwanie z pacjentem powinno doprowadzić do odnalezienia przyczyn problemów, wypracowaniu innych rozwiązań poprzez wydobycie zasobów własnych. W podejściu integratywnym terapeuta raz jest osobą, która zachęca do ugłaśniania wszystkich pojawiających myśli, daje przestrzeń do doświadczania emocji, innym razem sam inicjuje obszary, nad którymi należy się zastanowić.

Monika Kata-Sikorska
psychoterapeutka integratywna
Kamila Balcerzak
psychoterapeutka
integratywna
systemowa
Michał Balcerzak
psychoterapeuta uzależnień

Psychoterapia psychodynamiczna skoncentrowana na przeniesieniu polega na dostarczaniu pacjentowi nowego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwieniu mu przeżycia doświadczenia interpersonalnego w relacji terapeutycznej. Nurt psychodynamiczny powstały na bazie psychoanalizy jest metodą wglądową, dla której istotną jest rola nieświadomości oraz wczesnych doświadczeń i przeżyć. W trakcie procesu terapeutycznego pacjent poznaje nieuświadomione źródła problemów i cierpienia oraz swoje wewnętrzne motywacje, co daje przestrzeń do nauki dojrzalszych sposobów radzenia sobie z trudnościami w życiu, rzeczywistością zewnętrzną i wewnętrzną. Pozwala to budować mu bardziej satysfakcjonujące związki, pełniej wykorzystywać swój potencjał, wprowadzać korzystne zmiany w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym. Sesja trwa 50 minut.

Anna Cyrklewicz
psychoterapeutka psychodynamiczna

Psychoterapia w metodzie A. Lowena opiera się na przekonaniu, że ciało integruje osobowość. Proces psychoterapeutyczny odbywa się nie tylko na drodze słuchania głowy i ciała. Celem terapii bioenergetycznej jest przywrócenie jedności ciału i umysłowi. Człowiek, u którego taka jedność zostaje przywrócona, doświadcza harmonii wewnętrznej i harmonii z całym światem. W procesie terapeutycznym psychoterapeuta może proponować różne ćwiczenia, również w pozycji leżącej, które będą miały na celu „odblokowywać” organizm. Uwaga, ten rodzaj psychoterapii nie jest bioenergoterapią, czyli niekonwencjonalną metodą leczenia chorób. Sesja trwa 60 minut.

Ewelina Seklecka
psychoterapeutka nurtu Lowena