Psychoterapia indywidualna

Skontaktuj się z recepcją w celu umówienia konsultacji telefonicznej
poradnia@MiejsceTerapii.pl
+48 884 662 747
Recepcja czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-18.00

Psychoterapia integratywna łączy sprawdzone metody z różnych szkół terapeutycznych. Terapia ta staje się coraz bardziej popularna, ponieważ trudno jest pomóc osobie o złożonych trudnościach wykorzystując tylko jedną modalność pracy psychoterapeutycznej. Sesja terapeutyczna najczęściej odbywa się raz w tygodniu i trwa między ~50 minut. czas trwania całej psychoterapii jest sprawą indywidualną. Tempo pracy i techniki dostosowane są do możliwości oraz potrzeb pacjenta. Poszukiwanie z pacjentem powinno doprowadzić do odnalezienia przyczyn problemów, wypracowaniu innych rozwiązań poprzez wydobycie zasobów własnych. W podejściu integratywnym terapeuta raz jest osobą, która zachęca do ugłaśniania wszystkich pojawiających myśli, daje przestrzeń do doświadczania emocji, innym razem sam inicjuje obszary, nad którymi należy się zastanowić.

Rafał Adamczewski
psychoterapeuta integratywny
Monika Kata-Sikorska
psychoterapeutka integratywna
Kamila Balcerzak
psychoterapeutka
integratywna
systemowa
Michał Balcerzak
psychoterapeuta uzależnień

Psychoterapia psychodynamiczna skoncentrowana na przeniesieniu polega na dostarczaniu pacjentowi nowego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwieniu mu przeżycia doświadczenia interpersonalnego w relacji terapeutycznej. Nurt psychodynamiczny powstały na bazie psychoanalizy jest metodą wglądową, dla której istotną jest rola nieświadomości oraz wczesnych doświadczeń i przeżyć. W trakcie procesu terapeutycznego pacjent poznaje nieuświadomione źródła problemów i cierpienia oraz swoje wewnętrzne motywacje, co daje przestrzeń do nauki dojrzalszych sposobów radzenia sobie z trudnościami w życiu, rzeczywistością zewnętrzną i wewnętrzną. Pozwala to budować mu bardziej satysfakcjonujące związki, pełniej wykorzystywać swój potencjał, wprowadzać korzystne zmiany w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym. Sesja trwa 50 minut.

Anna Cyrklewicz
psychoterapeutka psychodynamiczna

Psychoterapia w metodzie A. Lowena opiera się na przekonaniu, że ciało integruje osobowość. Proces psychoterapeutyczny odbywa się nie tylko na drodze słuchania głowy i ciała. Celem terapii bioenergetycznej jest przywrócenie jedności ciału i umysłowi. Człowiek, u którego taka jedność zostaje przywrócona, doświadcza harmonii wewnętrznej i harmonii z całym światem. W procesie terapeutycznym psychoterapeuta może proponować różne ćwiczenia, również w pozycji leżącej, które będą miały na celu „odblokowywać” organizm. Uwaga, ten rodzaj psychoterapii nie jest bioenergoterapią, czyli niekonwencjonalną metodą leczenia chorób. Sesja trwa 60 minut.

Ewelina Seklecka
psychoterapeutka nurtu Lowena