Terapia dziecka i nastolatka

Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicem bądź rodzicami z dzieckiem. Często jest to wywiad odwołujący się do funkcjonowania dziecka w różnych okresach życia. Określamy problemy, ustalamy wstępny plan pracy. Kolejne spotkania odbywają się indywidualnie z dzieckiem. Co kilka sesji zapraszamy rodziców – wtedy na terapii obecni są rodzice wraz z dzieckiem.

Przed umówieniem wizyty należy skontaktować się z nami telefonicznie,
aby ustalić formę pierwszego spotkania.

Skontaktuj się z recepcją
poradnia@MiejsceTerapii.pl
+48 884 662 747
Recepcja czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-18.00

Patrycja Olejniczak
psycholog dzieci i młodzieży,
psycholog kliniczny

Jeśli problem dotyczy dzieci i młodzieży w zakresie:

 • funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka
  • (nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia koncentracji, zespół Aspergera i spektrum autyzmu, zaburzenia zachowania w tym zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedojrzałość emocjonalna, trudności w radzeniu sobie z emocjami, lękliwość w sytuacjach społecznych, perfeksconizm, zachowania kompulsywne tj. obgryzanie skórek, sprzątanie;
 • problemów wychowawczych
 • trudności w uczeniu się
  • (dysleksja, potrzeba wzmocnienia mięśni rąk, zab. koncentracji, problemy z lateralizacją, niska motywacja do nauki, stres związany ze szkołą, zawyżone wymagania wobec siebie)
 • podjęcia decyzji dot. ścieżki edukacyjnej
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń nastroju
 • innych trudności

Justyna Szot
psycholog o specjalności psychologia kliniczna

Jeśli problem dotyczy młodzieży 12+ w zakresie:

 • funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka
  • (nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia koncentracji, zespół Aspergera i spektrum autyzmu, zaburzenia zachowania w tym zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedojrzałość emocjonalna, trudności w radzeniu sobie z emocjami, lękliwość w sytuacjach społecznych, perfeksconizm, zachowania kompulsywne tj. obgryzanie skórek, sprzątanie;
 • problemów wychowawczych
 • trudności w uczeniu się
  • (dysleksja, potrzeba wzmocnienia mięśni rąk, zab. koncentracji, problemy z lateralizacją, niska motywacja do nauki, stres związany ze szkołą, zawyżone wymagania wobec siebie)
 • podjęcia decyzji dot. ścieżki edukacyjnej
 • innych trudności

Monika Kata-Sikorska
psychoterapeuta integratywny i systemowy
Anna Cyrklewicz
psychoterapeuta
psychodynamiczny

pedagog

Jeśli problem dotyczy młodzieży 15+ w zakresie:

 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń nastroju
 • innych trudności emocjonalnych
 • zagrożenie niedostosowaniem społeczny
 • zaburzeń zachowania
 • eksperymentowania lub szkodliwego używania substancji lub czynności