Towarzystwa zrzeszające psychoterapeutów

Polskie towarzystwa zrzeszające psychoterapeutów różnych modalności. Stawiają sobie za cel ustalanie zasad prawodawstwa, organizację i standardy pracy psychoterapeutycznej. Towarzystwa określają kodeks pracy etycznej terapeuty, standardy organizacji kursów psychoterapeutycznych i certyfikacji.

Aktualnie zawód psychoterapeuty nie jest profesją ustandaryzowaną. W związku z powyższym, Towarzystwa współpracują z Ministerstwem Zdrowia, dostosowując wymagania do oczekiwań MZ.

Nasi terapeuci obowiązkowo są członkami róznych Towarzystw. Dzięki temu Klient może czuć się bezpieczniej, nieobawiając się nadużycia ze strony terapeuty, nieetycznej pracy.

Przykładowe Towarzystwa: