Spektrum autyzmu u dorosłych. Dlaczego trudniej nawiązać relacje społeczne?

Warto wiedzieć, że autyzm nie jest chorobą, a zaburzeniem neurorozwojowym. Precyzyjniej mówimy o Spektrum Autyzm (ang. Autism Spectrum Disorder, ASD), ponieważ zaburzenie to wiąże się z innym postrzeganiem świata i myśleniem o rzeczywistości niż osoby neurotypowe. W końcu każdy z nas bardzo indywidualnie odbiera świat zmysłami, osoby z ASD często postrzegają go mniej lub bardziej intensywniej, wyraźniej, wrażliwiej. Dlatego mówimy o tym, że ASD jest jak odcisk palca – u każdego ma inny wymiar.  

Warto pamiętać, że autyzm, jako zaburzenie neurologiczne, jest nieuleczalny. Podejmuje się jednak wiele skutecznych oddziaływań wspierających prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny czy fizyczny. Dzisiejsza wiedza o trudnościach osób z ASD pozwala nam podejmować działania, które znacznie zwiększają komfort życia. Pojęcie spektrum jest tutaj bardzo ważne. Warto wiedzieć, że każda osoba z diagnozą ASD, może doświadczać różnych trudności, często odmiennych i unikalnych, jednak o pewnych cechach wspólnych dla tego typu zaburzeń. Natężenie tych objawów, może być zróżnicowane, od łagodnych do bardzo nasilonych. Nasilenie objawów może ulegać zmianom w ciągu życia, na różnych etapach rozwojowych, a także w zależności od sytuacji życiowej i zmianach w otoczeniu osoby w spektrum. 

Głównymi cechami charakterystycznymi dla ASD są m.in. trudności w rozumieniu sytuacji społecznych oraz interakcji w różnych kontekstach. Czasami są to również trudności związane z komunikacją niewerbalną, na przykład trudności w rozumieniu mowy ciała innych osób lub nieadekwatność własnych zachowań do sytuacji. Mogą również występować trudności w utrzymywaniu kontaktu wzrokowego, odmienne sposoby ekspresji emocji i mimika twarzy oraz gesty.

Osobom z ASD często trudniej inicjować czy podtrzymywać rozmowę czy inną formę kontaktu. Należy wiedzieć, że jest to trudność do pokonania. Praca nad kompetencjami społecznymi, między innymi związanymi z relacjami, jest jednym z głównych elementów oddziaływań terapeutycznych i wspierających, podejmowanych w ramach pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej. Krzywdzącym mitem jest zarzut, że osoby z diagnozą ASD nie są empatyczne, nie potrafią wczuwać się w stany emocjonalne i sytuacje innych osób, nie będą dobrymi przyjaciółmi, rodzicami czy partnerami. 

Osoby w spektrum ASD często mają inną percepcję, przez co mogą być wyczulone na różnego rodzaju szczegóły czy niuanse, których osoby neurotypowe nie dostrzegają. Mogą przez to inaczej postrzegać i interpretować różne sytuacje społeczne i życiowe. 

Każdy z nas potrzebuje bliskości i więzi emocjonalnych, które będą stanowić oparcie w trudniejszych chwilach. Dlatego, jeżeli zauważasz u siebie pewne trudności i chciałabyś / chciałabyś lepiej je zrozumieć i radzić sobie w kontaktach społecznych (i nie tylko), możesz zgłosić się po wsparcie do psychologa lub psychoterapeuty, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie. Umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji, jest umiejętnością jak każda inna, a to oznacza, że można i warto nad nią pracować. 

Niedługo w naszej poradni rozpoczynamy nabór do grup terapeutycznych dla osób dorosłych z ASD. Więcej informacji wkrótce. Zachęcamy do obserwowania naszej strony i Facebooka.