Formy wsparcia terapeutycznego  dla dorosłych w Dobrym Miejscu. 

Zapraszamy do zapoznania się z usługami z zakresu wsparcia i poprawy zdrowia psychicznego dostępnym w Poradni Dobre Miejsce we Wrocławiu. Aktualną dostępność terminów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, na Znanym Lekarzu lub kontaktując się z naszą recepcją. Sylwetkami specjalistów z wyróżnieniem usług, które oferują również znajdą Państwo na naszej stronie internetowej i Znanym Lekarzu, a także na Facebooku. 

Konsultacja psychologiczna obejmuje rozmowę z psychologiem, która dotyczy przyczyny zgłoszenia się do specjalisty. Podczas konsultacji możesz opowiedzieć o swoich doświadczeniach, przeżyciach czy wątpliwościach. Psycholog może zadać Ci pytania, aby lepiej zrozumieć przyczynę Twojego zgłoszenia, a następnie przedstawić Ci zalecenia, wstępny plan działania oraz zapewnić wsparcie, jakiego aktualnie potrzebujesz. 

Poradnictwo psychologiczne jest formą wsparcia dla osób, które doświadczają okresowych trudności wynikających na przykład ze zmian życiowych i potrzebują skorzystać ze wsparcia, aby łagodniej i zdrowiej przejść przez trudniejszy czas. Poradnictwo może zakończyć się na jednej lub kilku wizytach u specjalisty w zależności od indywidualnych potrzeb. 

Poradnictwo dla rodziców to forma wsparcia rodzica, rodziców lub opiekunów dzieci i młodzieży. Celem takiego wsparcia jest określenie i zrozumienie trudności w procesie wychowawczym oraz zaplanowanie działań wspierających w ich rozwiązywaniu. Na spotkaniu obecny może być zarówno jeden rodzic lub opiekun, jak i oboje. W czasie poradnictwa dla rodziców nie są obecne dzieci. 

Interwencja kryzysowa jest formą pomocy dla osób w kryzysie, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej, emocjonalnej i fizycznej oraz przywrócenie zdolności samodzielnego radzenia sobie. Mogą z niej skorzystać na przykład  osoby w żałobie, po wypadkach, w kryzysie samobójczym i w wielu innych trudnych i nagłych sytuacjach życiowych. Jeżeli jesteś osobą w kryzysie zgłoś się po pomoc jak najszybciej, Twoje życie i zdrowie jest ważne! Pamiętaj, jeżeli jesteś w kryzysie i nie możesz skorzystać ze wsparcia komercyjnego lub w weekend, zadzwoń pod 112 lub 999 lub skorzystaj z telefonu zaufania dla dorosłych 116 123 lub dla dzieci 116 111. 

Psychoedukacja to forma pomocy psychologicznej z elementami edukacji na temat zgłaszanej trudności lub problemu zdrowotnego czy nawet choroby. Zazwyczaj obejmuje treści związane z charakterystyką problemu czy choroby, możliwości wsparcia, sposobów radzenia sobie, a także planowaniem działań łagodzących skutki. Dzięki psychoedukacji mamy szansę lepiej zrozumieć siebie oraz zwiększyć swoją świadomość w ważnych dla nas i naszego zdrowia sprawach, a tym samym podnieść jakość naszego życia. 

Wsparcie psychologiczne to forma zazwyczaj doraźnej pomocy. Wsparcie takie jest zazwyczaj pewnego rodzaju interwencją, która ma na celu wspomóc w bieżących sprawach w życiu, usprawnić strategie radzenia sobie i podnieść ogólny dobrostan psychiczny. Ze wsparcia może skorzystać każdy, kiedy czuje taką potrzebę. 

Konsultacja psychoterapeutyczna to forma wstępnej rozmowy i rozpoznania indywidualnych trudności, problemów oraz stworzenie planu i prognozy oddziaływań terapeutycznych. Jej celem jest często ustalenie przebiegu dalszego procesu terapeutycznego oraz zawarcie kontraktu z zasadami współpracy.

Trening redukcji stresu ma na celu rozpoznanie czynników stresogennych, edukację na temat stresu i jego wpływu na życie oraz nauczenie się metod skutecznego radzenia sobie. Zazwyczaj trening redukcji stresu zawiera elementy psychoedukacji na temat odczuwania i regulacji emocji, psychosomatyki i codziennej higieny zdrowia psychicznego i fizycznego. 

Mamy nadzieję, że dzięki wyjaśnieniu będzie Państwu łatwiej podjąć decyzję dotyczącą sięgnięcia po odpowiednią pomoc i wsparcie, dopasowaną do Państwa potrzeb. Warto szukać wsparcia! 

Jesteś w Dobrym Miejscu. 

Kliknij i dowiedz się więcej:

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 13:00-18:00

tel. +48 884 662 747

poradnia@MiejsceTerapii.pl

www.MiejsceTerapii.pl

Znany Lekarz https://www.znanylekarz.pl/placowki/dobre-miejsce-centrum-terapii#services-section

Facebookhttps://www.facebook.com/MiejsceTerapii?locale=pl_PL