Odpowiedzialny wybór terapeuty

Każda terapia jest pracą nad powrotem do równowagi psychicznej lub lepszym poznaniem siebie i rozwojem osobistym. Jej celem jest dokonanie konkretnych zmian w przeżywaniu, myśleniu i zachowaniu klienta, przepracowanie problemów obecnych lub z przeszłości, rozwój kompetencji emocjonalnych, poprawa relacji, samooceny lub motywacji. Terapia opiera się przede wszystkim na rozmowie, choć terapeuta może zaproponować też inną aktywność, np. pisanie, rysowanie, oglądanie zdjęć, odgrywanie ról i scenek. Narzędziem pracy jest także sama osoby psychoterapeuty, jego empatia, wiedza i doświadczenie. Na skuteczność psychoterapii bardzo duży wpływ ma bliska, pozytywna relacja między terapeutą a pacjentem1.

Wiedz, że po pierwszych spotkaniach z terapeutą nie poczujesz flow. Tak się dzieje i to jest OK. Terapia jest relacją, a zapewne wiesz, że nie do każdego nas przyciąga 🙂 Dajcie sobie mniej więcej trzy spotkania. One są czasem na wywiad i na podjęcie przez Ciebie decyzji o skorzystaniu z terapii. Również jest to czas, w którym może się okazać, że wybrany przez ciebie terapeuta nie jest dla Ciebie z powodu pracy w nurcie, który aktualnie nie będzie skuteczny w rozwiązaniu Twojego problemu. Sam terapeuta może zasugerować zmianę terapeuty, zajęcie się innym problemem u innej osoby.

Przykład: Do psychoterapeuty psychodynamicznego zgłasza się klient z problemem lęku społecznego. W trakcie wywiadu okazuje się, że z owym lękiem radzi sobie regularnie spożywając alkohol. Terapeuta wstępnie diagnozuje u klienta szkodliwe używanie. Sugeruje, aby rozpocząć pracę z psychoterapeutą leczenia uzależnień a po zakończonym procesie wrócił na psychoterapię psychodynamiczną.

Kim jest terapeuta, psychoterapeuta, psychoterapeuta leczenia uzależnień? Na co zwrócić uwagę szukając specjalisty?

Zanim przeczytasz poniższe definicje, musisz wiedzieć, że zawód terapeuty i psychoterapeuty jest nieuregulowany. Czyli dosłownie każdy może nazwać się „terapeutą” oraz „psychoterapeutą”. Niestety wiele osób wykorzystuje lukę w systemie nie kierując się kodeksem etycznym. Przeglądając chociażby na znaną aplikację pomagającą wyszukać specjalistów widać, że (nie)specjalistów jest na pęczki. Ukrywają oni brak swoich kwalifikacji długimi i mądrze nazwanymi szkoleniami. Zatroszcz się o siebie i dobrze sprawdź terapeutę, do którego chcesz się umówić. Z naszych doświadczeń wynika, że ci „specjaliści” często nieumiejętnie wykorzystują szczątkowo poznane techniki terapeutyczne. Taki eksperymenty mogą tylko pogorszyć stan psychiczny klienta. W takim razie, co musisz wiedzieć, aby się nie nabrać?

Terapeuta to zdecydowanie najogólniejsza grupa zawodu i często nadużywana. Terapeutą może być osoba ukończyła np. stosunkowo krótkie szkolenie. Dobrze, aby terapeuta miał wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne, ponieważ w toku studiów został przygotowany do pracy z drugim człowiekiem. Szkolenie dopełnia jego kwalifikacje w danej dziedzinie. Przykładem może być Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR). Uzyskanie tytułu terapeuty TRS odbywa się po odbyciu kilku zjazdów – to jest OK. Terapia ta opiera się na pozytywnym wzmocnieniu i wsparciu osoby w dążeniu do rozwiązywania problemów czy osiąganiu celów. TSR nie diagnozuje zaburzenia i nie wnika się w głębokie struktury osobowości. Są też terapeuci pedagogiczni zajmuje się pracą z dziećmi z trudnościami w uczeniu się oraz socjoterapeuci zajmujący się terapią grupową z osobami z trudnościami emocjonalno-społecznymi.

Psychoterapeuta to osoba, która posiada tytuł magistra w zakresie nauk społecznych i ukończyła szkołę psychoterapii w określonym nurcie (poznaj nurty psychoterapii). Szkolenie psychoterapeuty jest kilkuletnim i wymagającym procesem. Od uczestnika wymagane jest nie tylko podjęcie własnej terapii i terapii grupowej. Terapeuta zobowiązany jest do udziału w superwizjach, które mają na celu konsultowanie swojej pracy z doświadczonym terapeutą.
Uwaga. Ponieważ przygotowanie do zawodu psychoterapeuty podejmują osoby z tytułem magistra, wszystkie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Psychologiczne (PTP) szkoły honoruje tytuł „psychoterapeuty w trakcie certyfikacji„. Jest to osoba, która jeszcze realizuje szkołę psychoterapii, ale ukończyła dwa lata nauki, na które składa się merytoryczne przygotowanie do wykonania zawodu.
Możesz zapytać psychoterapeutę, jaką szkołę ukończył i czy jest rekomendowana przez PTP!
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (lista rekomendowanych szkół)
Polskie Towarzystwo Psychologiczne (lista rekomendowanych szkół)

Psychoterapeuta leczenia uzależnień to osoba, która posiada tytuł magistra w zakresie nauk społecznych i ukończyła dwuletnią szkołę psychoterapii leczenia uzależnień. Od uczestnika rozpoczynającego taką szkołę wymagane jest kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. W trakcie szkoły, terapeuta podejmuje trening intrapersonalny, zobowiązany jest do udziału w superwizjach oraz do odbycia stażu w ośrodku leczenia uzależnień.
Podobnie jak w przypadku zawodu psychoterapeuty, osoba, która jest w trakcie nauki otrzymuje tytuł „psychoterapeuty leczenia uzależnień w trakcie certyfikacji„.
Podobnie, jak w przypadku szkół psychoterapii, tylko kilka szkół w Polsce posiada rekomendacje
1. lista rekomendowanych szkoleń KBPN
2. lista rekomendowanych szkoleń PARPA

Dbając o zdrowie psychiczne i szanując swoje pieniądze, przed umówieniem wizyty, masz prawo zapytać o:

  • nurt w jakim pracuje i zastanów się, czy ten nurt Tobie odpowiada (poczytaj o nurtach);
  • czy szkoła jest rekomendowana;
  • jeśli terapeuta jest „w trakcie certyfikacji”, to który rok realizuje?
  • czy terapeuta superwizuje swoją pracę (w środowisku przyjęte jest, że powinien „superwizować się” mniej więcej 1x/mc);

Źródło:
1https://www.terapiatoniewstyd.pl/psychoedukacja-2/