Terapia uzależnień i choroba alkoholowa. Co warto wiedzieć?

Choroba alkoholowa jest traktowana jako oddzielna jednostka chorobowa niezależna od wykształcenia, wieku, płci czy stanu cywilnego. Charakteryzuje się powolnym przebiegiem, indywidualną historią picia każdego uzależnionego oraz zmianami formy, siły i kierunku destrukcyjnych zmian wywołanych przez alkohol. 

Dwie najbardziej charakterystyczne cechy choroby alkoholowej to: postępujący charakter i chroniczność.

Picie okazjonalne może przemienić się w picie problemowe, a wtedy potrzeba sięgnięcia i spożycia alkoholu staje się coraz mocniejsza, dochodzi do odurzania się alkoholem aż do nieprzytomności, utraty kontroli nad sobą. Prowadzi to do coraz większych szkód fizycznych, psychicznych i społecznych, które stale pogłębiają się, mimo krótkich prób abstynencji. 

Postępujący charakter alkoholizmu u osoby uzależnionej wiąże się ze wzrostem tolerancji na alkohol. Przejawia się on w konsumowaniu coraz większych ilości dla osiągnięcia pożądanego efektu, który wcześniej był możliwy przy używaniu mniejszych dawek

Ostatnia faza choroby charakteryzuje się istotnym upośledzeniem, bezpośrednio związanym ze stałym i nadmiernym spożywaniem alkoholu. Upośledzenie to może mieć postać zaburzeń fizjologicznych, psychicznych i społecznych. W tej fazie dochodzi najczęściej do całkowitego załamania w życiu człowieka, utraty kontroli, zdrowia, a główny, celem staje się zdobywanie alkoholu i bycie pod jego wpływem. 

Chroniczność w chorobie alkoholowej, podobnie jak w innych chorobach o charakterze przewlekłym, powoduje jej nieuleczalność. Mamy jednak możliwości zahamowania lub spowolnienia jej rozwoju, zredukowania najbardziej doskwierających objawów oraz przystosowania się do jej symptomów w codziennym życiu. Postępujący proces chorobowy bez wdrożenia odpowiedniego leczenia oraz wsparcia w zakresie terapii uzależnień, może doprowadzić do śmierci. 

W naszej poradni można skorzystać z usług certyfikowanego terapeuty uzależnień – Michała Balcerzaka, który pracuje z osobami dorosłymi i nieletnimi eksperymentującymi, używającymi szkodliwie oraz uzależnionymi behawioralnie oraz od substancji psychoaktywnych. Prowadzi również spotkania dla bliskich i rodzin osób uzależnionych oraz terapię dla par i małżeństw. 

Usługi z jakich można skorzystać to: 

  • Diagnoza uzależnienia
  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia par i małżeństw
  • Konsultacja dla rodzin i osób bliskich
  • Poradnictwo dla rodziców
  • Konsultacja w zakresie: używania substancji psychoaktywnych, korzystania z multimediów, robienia zakupów, hazardu, seksu i innych.